LEGE OHARRA

Lege ohar honek https://saralegitaloak.eus/ web orriaren (aurrerantzean, webgunea) erabilera arautzen du, alderdi tekniko eta legal hauekin:
Webgune honen legezko arduraduna.
Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarazten dUgu:

• Sozietate-izena: Cristina Saralegi Arribillaga
• IFK: 33 433 551 S
• Posta helbidea: ARRO BASERRIA, ARKISKIL AUZOA, 17. 31880 LEITZA
(NAVARRA)
• Merkataritzako jarduera: taloak egitea
• Tel: 610 37 85 43
• Informazioa eskatzeko eta harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: info@saralegitaloak.eus

Xedea, webgunea erabiltzeko baldintza orokorrak eta haien onarpena.
Web orria erabiltzeko baldintza orokor hauen helburua da SARALEGI TALOAK eta web orriaren erabiltzaileen arteko informazioaren zabalkundea eta harreman komertzialak arautzea. Web hau erabiltzen duen pertsona oro erabiltzailetzat hartuko da. Web orriko edozein zerbitzutan nabigatzeak eta/edo erabiltzeak erabiltzaile gisa Web Orrian eskaintzen diren zerbitzuak emateko Baldintza Orokor hauek guztiak erabat eta inolako erreserbarik gabe onartzea dakar.
Lege ohar honetan ezarritako klausulak onartzen ez baditu, erabiltzaileak
ez ditu web orrian bere eskura jarritako zerbitzu eta/edo edukiak atzitu eta/edo erabiliko, eta bertatik atera beharko du, eta ezingo ditu eskuratu ez eduki berak eskaintzen dituen zerbitzuak. Berariaz eta salbuespenik gabe onartzen du web gune honetan, haren zerbitzuetan eta zerbitzu horien
edukietan sartzeko eta horiek erabiltzeko erantzukizuna bere gain hartzen
duela.
web honetara sartzea doakoa da, eta ez da beharrezkoa aldez aurretik harpidetzea edo erregistratzea.
Web-orrian agertzen den informazioa azken eguneratzearen datan indarrean dagoena da. Ezin izango da web orria aldatu edo egokitu. Hala ere, SARALEGI TALOAK bere aldetik aldatu ahal izango ditu zerbitzuaren baldintzak eta haren edukia, edozein unetan, eta egoki irizten badio, baita horiek ezabatu, mugatu edo bertan behera utzi ere, aldi baterako edo behin betiko, eta, aldez aurretik abisatu gabe, horietara sartzea eragotzi ere.
SARALEGI TALOAK web orriaren erantzule gisa dihardu, baina soil-soilik bere zerbitzuei buruzko informazio-zerbitzua ematen duen neurrian, eta ez du bere gain hartzen erabiltzaileek baldintza orokor hauen aurka bidali edo argitara ditzaketen edukien ardura. Erabiltzailea da eduki horien egiazkotasunaren eta zilegitasunaren erantzule bakarra.
SARALEGI TALOAKek erabiltzailea erabiltzen ari den web orriaren zerbitzua
eten ahal izango du eta erabiltzailearekiko harremana berehala bertan behera utzi ahal izango du, lege ohar honetan adierazitakoaren kontrakotzat jo lezakeen web orriaren edo bertan eskaintzen diren zerbitzuen erabilera
antzematen badu.

Jabetza intelektuala eta industriala
Web orri osoa: testuak, irudiak, argazkiak, markak, grafikoak, logotipoak, ikonoak, botoiak, software-fitxategiak, teknologia, linkak eta ikus-entzunezko edo soinuzko gainerako edukiak, kolore-konbinazioak, edukien egitura, hautaketa, antolamendua eta aurkezpena (aurrerantzean, “Edukiak”), diseinu grafikoa, erabilitako materialen hautaketa, funtzionamendurako, sarbiderako eta erabilerarako beharrezkoak diren ordenagailu-programak, eta
iturri-kodeak Jabetza Intelektualari eta Industrialari buruzko legeek babestuta dago. Debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, jendaurrean jakinaraztea eta eraldatzea, erabilera pertsonal eta pribaturako izan ezik, eta Erabiltzaileari ezin zaio laga horien gaineko ustiapen-eskubiderik, web orria behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denaz gain.
SARALEGI TALOAKek ez du bermatzen edukiak zehatzak edo akatsik gabekoak izango direnik, ezta erabiltzaileak horiek libreki erabiltzeak hirugarrenen eskubideak urratzen ez dituenik ere. Web orri honen eta bere edukien erabilera ona edo txarra erabiltzailearen ardurapean dago. Era berean, debekatuta dago webgune honetan jasotako informazioa erreproduzitzea, ematea,
kopiatzea, lagatzea edo birhedatzea, osorik edo zati batean aldatzea, egokitzea edo itzultzea, haren helburua eta horretarako erabilitako bidea edozein izanda ere, SARALEGI TALOAKEen aldez aurreko baimenik gabe.
SARALEGI TALOAK enpresak ez du inolako lizentzia edo baimenik ematen bere
jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak edo web orriarekin zerikusia duen beste edozein jabetza edo eskubide eta eskainitako zerbitzuak erabiltzeko.
Erabiltzaileak baimena du web orri honetako laburpenak edo dokumentuak kopiatzeko eta inprimatzeko, hirugarren baten jabetzakoa den eta hala identifikatu den edukia izan ezik, erabilera ez-komertzialerako, baldin eta kopia eta inpresio horietan guztietan copyright-aren edo jabetza intelektualeko beste eskubide batzuen ohar guztiak eta horietan dauden erantzukizun-salbuespen guztiak agertzen badira. SARALEGI TALOAKen logotipo eta marka
erregistratuak ezin dira ez erabili ez erreproduzitu aldez aurretik idatziz gure baimena eman ezean.
SARALEGI TALOAKren edo web orrian agertzen diren hirugarrenen elementu horiek guztiak eskura jartzeak ez du esan nahi, inola ere, titulartasuna lagatzen denik edo erabiltzeko eskubidea ematen zaionik erabiltzaileari.
Berariaz aipatutakoaz gain, debekatuta dago web orri honetako edukiaren zati bat edo guztia edozein modutan erreproduzitzea, esparrua barne, web orri honetan eta/edo haren edukian oinarritutako edozein lan sortzea eta edukia beste web orri batzuetan, berreskuratze-sistema elektronikoetan edo
argitalpenetan sartzea.
Edozein erabiltzailek edo hirugarren batek uste badu bere legezko eskubideak urratu direla web orrian eduki jakin bat sartzeagatik, berehala jakinarazi beharko dio SARALEGI TALOAKi info@saralegitaloak.eus helbidean.

Debekatuta dago web orriko edukiak erabiltzaileen eskura jartzen direnak ez beste edozein bidetatik eskuratzeko edozein saiakera egitea, baita sarean erabili ohi direnak ere, baldin eta SARALEGI TALOAKen web orriari kalterik egiten ez badiote.
SARALEGI TALOAKi irudiak edo bestelako informazio grafikoa edo multimedia
ematen dioten erabiltzaileek, aldi berean, beren erreprodukzio-eskubideak
lagatzen dituzte material hori web zerbitzarian dagoen bitartean. Nolanahi ere, SARALEGI TALOAK enpresak ez du inolako obligaziorik erabiltzailearekin informazio horri dagokionez, eta edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe kentzeko eskubidea du.

Estekak edo linkak
Web orriak hirugarrenen guneetarako estekak edo linkak izan ditzake. Hirugarrenen web orriak ez dira berrikusi, eta SARALEGI TALOAKek ez ditu kontrolatu. Webgune honek izan ditzakeen estekak informazio erreferentzia gisa baizik ez dira eskainiko, edukiei, jabeei, zerbitzuei edo eskainitako produktuei buruzko inolako baloraziorik gabe.
Nolanahi ere, SARALEGI TALOAK eta/edo SARALEGI TALOAK TALDEKO enpresen edozein web gune ezin izango dira webgune horien edukien erantzuletzat hartu, ez eta haien pribatutasunari edo datu pertsonalen tratamenduari buruz edo erabilera-baldintzei buruz hartzen diren neurrien arduraduntzat ere.
SARALEGI TALOAKek gomendatzen du toki horien erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politika arretaz irakurtzea.
SARALEGI TALOAKen web orriren baterako esteka bat aktibatu nahi izanez gero, jakinarazi egin beharko du, eta lotura sortzeko berariazko baimena lortuko du. SARALEGI TALOAKek bere web gunearekiko estekak aktibatzeari aurka egiteko eskubidea du.

Adingabeak
SARALEGI TALOAKek beren ardurapean adingabeak dituzten adin nagusiko erabiltzaileei gogorarazten die haien ardura izanen dela adingabeen adinerako
egokiak ez diren zerbitzuak eta/edo edukiak zehaztea.
SARALEGI TALOAKek jakinarazten du badirela eduki eta zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea iragazteko eta blokeatzeko aukera ematen duten programa informatikoak. Hala, gurasoek edo tutoreek, adibidez, erabaki dezakete adingabeek Interneteko zein eduki eta zerbitzutara izen dezaketen sarbidea eta zeinetara ez.
SARALEGI TALOAKek erabiltzaileari egiten dizkion jakinarazpenak erabiltzaileak web orrian erregistratzean emandako datuen arabera egingo dira. Zerbitzuak web orriaren bidez kontratatzen dituen erabiltzaileak adinez nagusia dela adierazi beharko du, Espainiako legeriaren arabera, eta adingabeek kontratatuz gero, gurasoen edo tutoreen baimena beharko du kontratatutako zerbitzua erabili ahal izateko.

Erantzukizunak
SARALEGI TALOAK ez da erantzule izango ez zuzenki ez subsidiarioki:
• SARALEGI TALOAK ez da erantzule izango SARALEGI TALOAKekin zerikusirik ez duten arrazoiek eragindako interferentzia, ez-egite, etenaldi,
birus informatiko, telefono-matxura edo sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboaren deskonexioetatik erator daitezkeen kalte edo galerengatik, ez eta sistema elektroniko honen erabileran urritasun edo gainkargek eragindako atzerapen edo blokeoengatik ere, bere Interneteko Prozesu Zentroan, beste telefono-sistema batzuetan edo beste telefono-linea batzuetan.
• Web orria erabiltzeagatik erabiltzailearen ekipoetan sor daitezkeen kalteak.
• Ezarritako segurtasun neurriak hautsiz eta/edo baimenik gabe sartuz hirugarren batek mezuak atzitzen dituenean edo birus informatikoak bidaltzeko erabiltzen dituenean.
• Transmititu, zabaldu, biltegiratu edo eskura jarritako eduki mota guztien akatsak.

Erabiltzaileek web-orria edo bertan eskaintzen diren zerbitzuak erabiliz helarazten dituzten edukien zilegitasuna, fidagarritasuna eta erabilgarritasuna, baita horien egiazkotasuna edo zehaztasuna ere. SARALEGI TALOAKek
ez du kontrolatzen erabiltzaileek web orriaz egiten duten erabilera, eta ez du bermatzen lege ohar honetan ezarritakoaren arabera egingo dutenik
Adierazpen gisa eta izaera ez-mugatzailearekin, erabiltzailea honako hauen erantzule izango da:
• Haiek sartutako edukiez, bereziki SARALEGI TALOAKi web orriaren
bidez edo web orrian sartu eta bidalitako datu eta informazioaz.
• Eskubideak kaltetzen dituena edo kaltegarria den legez kontrako
edozein jarduera egiteaz .
• Egiazkoak edo okerrak ez diren datuak emateaz.
• Era berean, SARALEGI TALOAK salbuetsi egiten da emandako informazioan akatsen edo ez-egiteen ondorioz erabiltzaileak jasan dezakeen edozein kalte edo galeraren aurrean duen erantzukizunetik, betiere kanpoko iturrietatik badator. Nolanahi ere, SARALEGI TALOAKen eta bezeroen artean dauden kontratuek ez dute inolako eraginik jasango, ezusteko edo ezinbesteko kasuetan izan ezik.
Erabiltzailearen betebeharrak
Oro har, Erabiltzaileak Erabilera Baldintza Orokor hauek betetzera behartzen du bere burua, bai eta baldintza horietan edo web orrian jasotako erabilera-ohartarazpen edo -jarraibide bereziak betetzera ere, eta legearen,
ohitura onen eta fede onaren eskakizunen arabera jardun behar du beti, gozatzen duen zerbitzuaren izaerari dagokion arreta erabiliz. Bestalde, web
orriaren erabilerari uko eginen dio, moduren batean edo bestean zerbitzuaren funtzionamendu egokiari edo SARALEGI TALOAKen, haren hornitzaileen, gainerako erabiltzaileen edo oro har hirugarrenen ondasunei, eskubideei, izen onari eta merkataritza-eskubideei kalte eginen badie.
Zehazki, eta horrek aurreko paragrafoarekin bat etorriz Erabiltzaileak oro har bere gain hartzen duen betebeharrari inolako murrizketarik eragin gabe, Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Web Orriaren zerbitzuak eta edukiak Legearekin bat etorriz erabiltzeko, Erabilera Baldintza Orokor hauek betez, eta honako betebehar hauek izango ditu: (i) emandako datuak egiazki ematea eta eguneratuta edukitzea; (ii) Edozein informazio edo material ez sartzea, gordetzea edo zabaltzea web orrian edo web orritik, baldin eta difamatzailea, iraingarria, lizuna, mehatxatzailea, xenofoboa bada eta indarkeria bultzatzen badu arraza, sexu, ideologia edo erlijioagatiko bereizkeriara, edo, edozein modutan, moralaren, ordena publikoaren, oinarrizko eskubideen, askatasun publikoen, ohorearen, intimitatearen edo hirugarrenen irudiaren eta, oro har, indarrean dagoen araudiaren aurka egiten badu. Saralegi Taloak beretzat gordetzen du pertsonaren duintasunarekiko errespetua urratzen duten iruzkin eta ekarpen guztiak kentzeko eskubidea,
baldin eta diskriminatzaileak, sexistak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, gazteen edo haurren, ordena edo segurtasun publikoaren aurkakoak badira, edo, bere ustez, argitaratzeko egokiak ez badira. Nolanahi ere, SARALEGI TALOAK ez da izango erabiltzaileek foroen, txaten edo parte hartzeko beste tresna batzuen bidez emandako iritziengatik sortutako kalteen erantzule, eta ez du kalte-ordainik ere ordainduko; (iii) Webaren bidez ordenagailu-programa, datu, birus, kode, applet, makro, Active x kontrol, hardware edo telekomunikazio ekipo edo beste edozein tresna edo gailu elektroniko edo fisiko ez sartzea, biltegiratzea edo zabaltzea, baldin eta kalteak eragin baditzake web orrian, edozein zerbitzutan, SARALEGI TALOAKen, edozein erabiltzaileren, SARALEGI TALOAKen hornitzaileen edo oro har hirugarrenen edozein ekipo, sistema edo saretan, edo beste edozein modutan edozein aldaketa eragin edo haien funtzionamendu egokia eragotzi badezake. (iv) Web orriaren bidez publizitate-, sustapen- edo merkataritza-ustiapeneko jarduerarik ez egitea, edukiak eta, bereziki, web orriaren bidez lortutako informazioa ez erabiltzea publizitatea bidaltzeko, zuzeneko salmentarako edo beste edozein merkataritza-helburutarako mezuak bidaltzeko,
ez eta hirugarrenen datu pertsonalak biltzeko edo biltegiratzeko ere; (v)
Web orriaren erabileran edo web orriaren edozein zerbitzuren erabileran (pasahitzak edo hirugarrenen sarbide-gakoak barne, edo beste edozein modutan) nortasun faltsuak ez erabiltza, ezta beste batzuen identitatea ordeztea eta beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko kontuak atzitzen eta, hala badagokio, erabiltzen saiatzea eta haien mezuak aldatzea edo manipulatzea ere; (vi) SARALEGI TALOAKen, haren hornitzaileen edo hirugarrenen datu, informazio, programa edo dokumentu elektronikoak ez suntsitzea, aldatzea, erabiltzea, baliogabetzea edo kaltetzea; (vii) Hirugarrenen jabetza intelektualeko, industrialeko edo enpresa-sekretuko eskubideak urratzen dituen edukirik ez sartzea, biltegiratzea edo zabaltzea webgunearen bidez, ezta, oro har, legearen arabera hirugarrenen eskura jartzeko eskubiderik ez duen edukirik ere.

Datu pertsonalak babesteko politika
Saralegi taloak, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren eta datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendu Europarraren arabera, web orriaren erabiltzaileei jakinarazten die Erabiltzaileak
bere webgunean edo dagokion aplikazio mugikorrean sartzean bere borondatez ematen dituen datu pertsonalen tratamenduan aplikatuko duen Pribatutasun eta Datuen Babeserako Politika, “Pribatutasun Politika” atalean kontsulta daitekeena.

Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa
Web Orriaren Erabilerarako Baldintza Orokorren existentziaren, irispidearen, erabileraren edo edukiaren ondoriozko edozein auziren kasuan, bai bezeroa, bai SARALEGI TALOAK, dagozkien beste edozein foruri berariaz uko eginda, Iruñeko (Nafarroa) epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren eta
eskumen esklusiboaren mende egongo dira.

Kontaktua
Baldintza hauei buruzko edozein kontsulta egiteko, mesedez, jar zaitez gurekin harremanetan: ARRO BASERRIA, ARKISKIL AUZOA, 17. 31880 LEITZA (NAFARROA) edo posta elektronikoz: info@saralegitaloak.eus

Segurtasuna
Web gune hau zibersegurtasuneko neurri teknikoekin inplementatuta dago, zure nabigatzailearen eta gure web orriaren artean datuak transmititzeko segurtasuna bermatzeko.
Zerbitzari seguruak konexio bat ezartzen du, informazioa zifratuta transmititzeko, bezeroaren ordenagailurako eta eeb gunearen ordenagailurako soilik ulergarria dela ziurtatzen duena. Horrela, SSL protokoloa erabiliz, honako hauek bermatzen dira:
a. Bezeroa bere datuak Web Gunearen zerbitzari-zentroari jakinarazten ari
dela, eta ez beste edozeini.
b. Bezeroaren eta Web Gunearen artean datuak zifratuta transmititzen direla, hirugarrenek irakurri edo manipulatu ez ditzaten.
Ingurune seguru batean dagoela egiaztatzeko, Bezeroak egiaztatu behar du egiaztapenerako Web Gunearen helbidea https://-tik hasten dela. Halaber, Web Gunea seguru gisa identifika dezake bere nabigatzailearen helbide-barran giltzarrapo baten ikonoa agertzen denean.